Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.