Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


mia brow : Kaş, supercilium.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


sacralgia : n. Sakrum ağrısı.