Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cion : n. Küçük dil, uvula.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


lamp : n. Lamba.


malaxation : n.Masaj (yapma).


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


neurergic : a. Sinir faaliyetine ait.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


prosthesis : n. Sakat bir yere suni organ ilavesi, protez.