Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


proctologist : n. Rektum ve anüs hastalıkları üzerinde uzmanlaşmış kimse, proktoloji uzmanı.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.


pussy : a. 1. cerahatli, irinli; 2. Cerahat gibi, cerahate benzer.