Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


morcellement : n. See: Morcellation.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.