Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macerative nedir?

macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


cor, : n. See: Heart.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


hemoflagellate : n. Çeşitli hayvan ve kuşların kanında parazit olarak yaşayan herhangi bir kamçılı protozoon,kamçılı kan paraziti (Trypanosoma cinsi parazit gibi).


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.