Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

maceration nedir?

maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


eubolism : n. normal metabolizmanın olma hali.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


interarticular : a. Eklemlerarası.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


mesocolon : n. Kolon mezosu.


oligopnea : n. Ağır solunum.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


spermatophobia : n. İrade dışı meni gelişinden aşırı korkma, spermatofobi.


spirochetosis : n. Spiroketlerden ileri gelen hastalık.