Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

maceration nedir?

maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.