Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

maceration nedir?

maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.


functio : n. See: function.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


melanoglossia : n. Siyah dillilik, dilin siyahlığı, melanoglosi.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.