Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macerate nedir?

macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


hilar : n. Hilusa ait.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


preanal : a. Anüs önünde.


precipitin : n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.