Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lysine nedir?

lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


lipocyte : n. Yağ hücresi


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


registry : n. Hastane arşiv dairesi.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


rubricyte : n. Eritroblast.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.