Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lysine nedir?

lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


helianthin : n. biochem. Portakal sarısı anilin boyası.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.