Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lysine nedir?

lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


helcosis : n. Yara açılma


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


midmenstrual : a. İki adet arası.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


polysarcous : a. Şişman, etli.


pseudochromhidrosis : n. Terin anormal bir renge sahip olması.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.