Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lymphemia nedir?

lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


immunization : n. Bağışıklılaştırma, bağışıklık meydana getirme.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


lycopene : n. biochem. Bazı sebzelerde bulunan karoten pigmenti, likopen.


metacyesis : n. Dış gebelik.


obeliac : a. Obelyona ait.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.