Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lymphemia nedir?

lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


louse : n. (pl. lice). Bit.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.