Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lymphadenia nedir?

lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


cotton : n. Pamuk


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


faucal : a. Boğaza ait.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


magnus : n. Büyük.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


neuroblastoma : n. Nevroblastlardan müteşekkil tümör.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.