Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lymphadenia nedir?

lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


seed : n. 1. Tohum, meni, sperma, semen, ersuyu; 2. Zürriyet, evlat.