Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lymphadenia nedir?

lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.