Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lutetium nedir?

lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


climacteric : a.climacterium'a ait.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


fracture : n. Kırık, fraktür.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.


scotomization : n. Skotom meydana gelmesi.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.


subspecies : n. Bir türün kısmı.