Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lutetium nedir?

lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


glomerular : a. Yumağa ait.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


gonitis : n. Diz veya diz ekleminin iltihabı.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.