Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lutetium nedir?

lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


loose : a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksürük); 3. İshal olmuş, kabız değil.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


micro- : pref. Küçük, ufak.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


self-suggestion : n. See: austosuggestion


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


syhyrotomy : n. Çekiç kemiği (malleus)'ni çıkarma ameliyatı.


stimulate : v. Uyarmak, kamçılamak, tenbih etmek, canlandırmak


stump : n. Kol veya ayak kesildikten sonra yerinde kalan parçası.