Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lunacy nedir?

lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.

Commission in lunacy : Adli tıp.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


lipochrome : n. Çeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan sarı renkte bir pigment, lipokrom (Yağ dokusuna sarı rengi bu pigment vermektedir).


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


oligmeia : n. Kan hacminin küçülmesi, oligemi, oligohemi.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


papillomatosis : n. Epitel tabakası yüzeyinde çok sayıda papillom oluşması.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.