Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lunacy nedir?

lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.

Commission in lunacy : Adli tıp.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


fomentation : n. Pansuman yapma.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


lithuresis : n. Kum işeme.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


odontotechny : n. See: Dentistry.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.


seropus : n. Cerahatli serum.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.