Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lunacy nedir?

lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.

Commission in lunacy : Adli tıp.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


myotonus : n. See: Myotonia.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


nystaxis : n. See: Nystagmus.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


paxwax : n. Ense kirişi.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.