Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

loxotic nedir?

loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentilingual : a. Diş ve dile ait.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


protovertebra : n. See: Somite.


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.


redressment : n. Vücuttaki herhangi bir şekil bozukluğunun düzeltilmesi.


retromandibular : a. Altçene ardı.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.


spondylopathy : n. Omur hastalığı, spondilopati.


stereoencephalotomy : n. Dikkatle yerleştirilmiş elektrodlar vasıtasiyle subkortikal gangliyonlarda belirli bölgeleri kesme.