Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

loxotic nedir?

loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


meson : n. See: mesion.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.