Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

love nedir?

love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.

Lesbian love : Kadınlar arasındaki cinsel ilişki. See: Lesbianism;


Platonic love : Cinsel alakaya dayanmayan aşk, manevi aşk, platonik aşk;


Sexual love : Cinsel aşk, cinsel alakaya dayanan maddi aşk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cardiokinetic : a. Kalb çalışmasını etkileyen, kalbi etkisi altına alan.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


ectaic : a. Ektaziye ait.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fructus : n. See:fruit.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


income : n. Vücuda giren gıda.


leucocythemia : n. See: leukemia.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.