Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

love nedir?

love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.

Lesbian love : Kadınlar arasındaki cinsel ilişki. See: Lesbianism;


Platonic love : Cinsel alakaya dayanmayan aşk, manevi aşk, platonik aşk;


Sexual love : Cinsel aşk, cinsel alakaya dayanan maddi aşk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


mia glass : Gözlük


flavus : n. Sarı.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


nosocomium : n. Hastane.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.