Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

love nedir?

love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.

Lesbian love : Kadınlar arasındaki cinsel ilişki. See: Lesbianism;


Platonic love : Cinsel alakaya dayanmayan aşk, manevi aşk, platonik aşk;


Sexual love : Cinsel aşk, cinsel alakaya dayanan maddi aşk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


meibomianitis : n. Göz kapaklarındaki Meibom bezlerinin iltihabı.


multilobate : a. See: Multilobar.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.