Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

love nedir?

love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.

Lesbian love : Kadınlar arasındaki cinsel ilişki. See: Lesbianism;


Platonic love : Cinsel alakaya dayanmayan aşk, manevi aşk, platonik aşk;


Sexual love : Cinsel aşk, cinsel alakaya dayanan maddi aşk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


hidr- : pref. Ter.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


nycterine : n. Gece oluşan.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


polocyte : n. Kuup cismi


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.