Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

love nedir?

love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.

Lesbian love : Kadınlar arasındaki cinsel ilişki. See: Lesbianism;


Platonic love : Cinsel alakaya dayanmayan aşk, manevi aşk, platonik aşk;


Sexual love : Cinsel aşk, cinsel alakaya dayanan maddi aşk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hidrorhea : n. Çok terleme.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.


sitotoxin : n. Bakteri veya mantarlarla enfekte bitkisel gıda maddeleri (tahıl v.s)'nde oluşan toksik madde, sitotoksin.