Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

localized nedir?

localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


enterocele : n. Barsak fıtığı, özellikle vagina arka duvarının, arkasında bir kısım barsağı sürüklemek üzere öne doğru bombeleşmesiyle belirgin fıtık.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


melissophobia : n. Arılardan aşırı korkma.


myodynia : n. See: Myalgia.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


outlet : n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağız, delik, mahreç.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.