Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

localized nedir?

localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


croup : n. Boğmaca, krup.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


plantar : a. & n. 1. Ayak tabanına ait, plantaris; 2. Taban arteri veya siniri.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.


tetrabromfluorescein : n. Dokuları boyamada kullanılan bir madde.