Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

localized nedir?

localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contusion : n. Ezik, çürük, bere


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


epitrochlear : n. Humerus iç kondili (epitrochlea) ile ilgili.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


retraction : n. büzülme, çekilme bir organın evvelce bulunduğu alandan daha ufak bir yer işgal etmesi, retraksiyon.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.


shedding : n. Dökülme (Dişlerin dökülmesi veya epidermis'i oluşturan hücrelerin dökülmesi gibi).


sphenozygomatic : a. Sfenoid ve zigomatik kemiklerle ilgili.


splanchnoptosis : n. Bir karın organının düşüklüğü.