Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lobose nedir?

lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


contusion : n. Ezik, çürük, bere


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dot : n. Ufak leke.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


hemoagglutinin : n. See: Hemagglutinin.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.