Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lobose nedir?

lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


lactagoues : n. memelere süt getiren ilaçlar, laktogoglar.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


osteodynia : n. Kemik ağrısı.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.