Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lobose nedir?

lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


flank : n. Böğür.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


incarceration : n. Boğulma.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.