Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lobose nedir?

lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hypersensibility : n. Aşırı hassasiyet (duyarlık).


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.


skeptophylaxis : n. Bir maddeden az miktarda zerkederek geçici muafiyet sağlama.


sloughy : a. Kabuklu.