Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lithotony nedir?

lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


egg : n. See: Ovum.


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


pithiatry : n. Telkin tedavisi, telkin ve ikna ile tedaviyi konu alan bilim dalı, pitiatri.


podologist : n. See. Chiropodist.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


remedial : a. İlaç kabilinden, ilaç tesiri yapan, şafi.