Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lithontriptic nedir?

lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


subdorsal : a. Sırtaltı.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


medius : n. Orta.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


rachial : a. Belkemiğe ait.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.