Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lithontriptic nedir?

lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hammer : n. See: Malleus.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


parvus : a. Küçük.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


perichoroidal : a. Koroidi saran.