Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lithontriptic nedir?

lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


groove : n. oluk.


homology : n. Benzeyiş.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.