Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lipodystrophy nedir?

lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


choleric : a. Safralı.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


fascitis : n. Fasya iltihabı.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hyposomnia : n. Uykunun patolojik olarak azalması, uykusuzluk, hiposomni.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.