Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lipodystrophy nedir?

lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.


ruminative : a. derin düşüncey dalmış.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.