Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

limbus nedir?

limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.