Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

limbus nedir?

limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


oulitis : n. See: Ulitis.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.