Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

limbus nedir?

limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


menses : n. See: menstruation.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


n(a)evus : n. See: mole


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


phac(o) : pref. Mercek, göz merceği, lens.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.