Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

leukolysin nedir?

leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


epididymis : n. Erbezi üstü, epididim.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


odontotechny : n. See: Dentistry.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


osteal : a. Kemikli.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


refracture : n. Kırık kemikuçlarının hatalı kaynaşamsını takiben aynı kısımda yeniden kırık meydana gelmesi.


spongiitis : n. Corpus spongiosum penis'in iltihabı.


steno- : pref. 1. Dar, ufak; 2. Sıkma,büzme.


sulfanemia : n. Sülfonamid kullanılışından doğan anemi.