Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

leukolysin nedir?

leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


fellattorism : n. See: fellation.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


miner's elbow : n. Dirsek bölgesinde bulunan bir kese (bursa) nın iltihabı.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.