Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

leukolysin nedir?

leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


electrotonus : n. Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde meydana gelen değişiklik, özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


lupoid : a. See: lupiform.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


postero- : pref. Arka, arkasında.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


range : n. Saha, alan.