Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

leucopoiesis nedir?

leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


inapetence : n. İştahsızlık.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


pladaroma : n. Gözkapağı üzerinde bulunan yumuşak tümör.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.