Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

leucopoiesis nedir?

leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dot : n. Ufak leke.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


hysteroneurasthenia : n. Histerik belirtilerin eşlik ettiği nevrasteni şekli.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


maculate : a. Benekli, lekeli.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.