Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

leucopoiesis nedir?

leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


ore : n. Maden cevheri.


palsy : n. Felç, inme.