Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

leucopoiesis nedir?

leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


maietics : n. See: obstetrics.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


schonlein's disease : n. Genç erişkinlerde meydana gelen bir çeşit anafilaktik purpura.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.


spermatocele : n. Haya şişmesi, tunica vaginalis içinde sperma birikmesi, spermatosel