Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lemniscus nedir?

lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceno : pref. 1. Yeni, ilk defa görülen anlamına önek; 2. Boş, kimse bulunmayan anlamına önek.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


rumenitis : n. Geviş getiren hayvanların mide iltihabı.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


schwannoglioma : n. See: Schwannoma.