Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lemniscus nedir?

lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


dolorous : a. Ağrılı.


drop : n. Damla.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


gram : n. Gram.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


precordialgia : n. Precordium'da hissedilen ağrı, precordium ağrısı.


sand : n. Kum.


sanguivorous : a. Kan içen, kan içerek yaşayan.


sarco-adenoma : n. See: Adenosarcoma.


semisulcus : n. Bir oluğun yarım kanadı.


spermatoid. : a. Sperma (meni)'ye benzer, ersuy şeklinde.


squamatization : n. Değişik özellikte hücrelerin dökülücü hücre niteliği kazanması, skuamöz metaplazi.