Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lemniscus nedir?

lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


didactylism : n. El veya ayakta beş parmak yerine sadece iki parmak bulunuşu hali.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


neurolymph : n. Beyin-omurilik sıvısı.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).


spiculum : n. İğne veya çivi şeklinde organ veya çıkıntı.