Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lemniscus nedir?

lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


onyxitis : n. See: Onychitis.


oxidosis : n. See: Acidosis.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


sensualism : n. Şehvet düşkünlüğü, kösnülük.


serolactescent : a. Serum ve süt şeklide.


strapping : n. Yapışkan şerit veya şeritlerle tesbit etme, plasterle tutturma.