Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lectulum nedir?

lectulum : n. Küçük yatak.

lectulum inguis : Parmağın uç kısmında üzerine tırnağın oturduğ kalınlaşmış epidermis tabakası, tırnak yatağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.


septonasal : a. Burun bölmesi ile ilgili.


stigmatic : a. Stigmaya ait.


supermotility : n. Aşırı hareketlilik.