Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lectulum nedir?

lectulum : n. Küçük yatak.

lectulum inguis : Parmağın uç kısmında üzerine tırnağın oturduğ kalınlaşmış epidermis tabakası, tırnak yatağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharon : n. Göz kapağı.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


excessive : a. Fazla aşırı.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


hegar's sign : n. Hegar belirtisi gebeliğin erken devrelerinde, cervix uteri'nin aşikar bir şekilde yumuşaması.


imbalance : n. Dengesizlik.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).