Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lectulum nedir?

lectulum : n. Küçük yatak.

lectulum inguis : Parmağın uç kısmında üzerine tırnağın oturduğ kalınlaşmış epidermis tabakası, tırnak yatağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


emptysis : n. Akciğer kanaması.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


myel : pref. Omurilik.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


raspatory : n. Cerrah törpüsü, raspatuvar.