Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lectulum nedir?

lectulum : n. Küçük yatak.

lectulum inguis : Parmağın uç kısmında üzerine tırnağın oturduğ kalınlaşmış epidermis tabakası, tırnak yatağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


longus : a. Uzun


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.