Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lectulum nedir?

lectulum : n. Küçük yatak.

lectulum inguis : Parmağın uç kısmında üzerine tırnağın oturduğ kalınlaşmış epidermis tabakası, tırnak yatağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


lyze : v. Eritmek.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


peridectomy : n. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya bitişik, yarım ay şeklinde konjunktiva parçası çıkarılması, bu amaçla yapılan göz ameliyatı.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.