Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

laryngospasm nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


rust : n. 1. Pas; 2. Bitkilerde bir mantar hastalığı.