Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

laryngology nedir?

laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadula block : n. See: Epidural.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


islet : n. Adacık.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


oite : n. Dişi bakteri.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.