Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

laryngology nedir?

laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


explosive : a. Patlayıcı.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


splenorenal : a. 1. Dalak ve böbreğe ait; 2. Dalak ve böbrek venlerine ait.


supraspinal : a. Diken (spina) üstü, diken üstünde bulunan, supraspinalis (supraspinatus).


tendolysis : n. Bir kirişin yapışıklıklarını kesme.