Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

laryngology nedir?

laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


cerebron : n. Beyin dokusunda bulunan bir serebrosid (Serebronik asit, sfingosin ve galaktoz'dan oluşur).


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hospital : n. (ab. Spital): Hastane.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.