Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

laryngologist nedir?

laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


pinto : n. See: Pinta.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.