Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

laryngograph nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


inter- : pref. Ara, arasında.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


pulvinar : n. Thalamus'un arka ucu.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).