Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lamp nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

lamp : n. Lamba.

Finsen's lamp : Ultraviyole ışığı veren özel lamb (lupus ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılır);


infra-red lamp : Tedavi amacıyla deri üzerinde yüksek ısı meydana getiren öze alet, sıcak lamba;


ultraviolet lamp : Ultraviyole ışınları veren alet, ultraviyole lambası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


elbow : n. Dirsek.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


ophthalmomalacia : n. Gözküresinin anormal yumuşaklığı.