Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lamina nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.

anterior elastic lamina : anat. Korneada substantia propria'nın dış tabakası, lamina elastica anterior (Bowman zarı);


bazal lamina : anat. Koroid yüzünün iç tarafını örten homojen zar (Bruch zarı);


choriocapillary lamina : Koroidin iç tabakası olup kapiller damarlardan yapılmıştır;


cribriform lamina : anat. Kalbursu (yatay) lamina (etmoid), lamina cribrosa: 1. Optik sinirin geçmesi için sklerada çok delikli bölge; 2. Safena boşluğunu örten fasya; 3. Nervus cochlearis ve nervus acusticus dallarının geçtiği delikli bölge;


dental lamina : anat. Diş laminası, çene kemiğinin içine girerek diş minesinin oluşumun sağlayan epitel dokusu;


external elastic lamina : Atardamar cidarında orta ve dış tabakaların arasında kalan zar, lamina elastica externa;


lateral pterygoid lamina : anat. Pterigoid kemiğin yan kanadı;


medial pterygoid lamina : anat. Pterigoid kemiğin orta kanadı;


osseous spiral lamina : anat. Cochlea'yı ikiye ayıran raf şeklindeki kemik safha;


perpendicular lamina : anat. dikey lamina, lamina perpendicularis;


posterior elastic lamina : anat. Korneada substantia propria'nın iç tabakası,


reticular lamina : anat. İç kulakta bulunan hiyalin zar;


lamina affixa : anat. Beyin yarım küreleri ile thalamus arasındaki bağlantılar.


lamina alaris : anat. Sinir borusunun kant yaprağı.


lamina anteiror : anat. Rectus kınının ön yaprağı.


lamina arcus vertebrae : anat. Arcus vertebraların düzleşmiş arka bölümleri.


lamina basalis : anat. Sinir borusunun taban yaprağı.


lamina basilaris : anat. taban yaprağı.


lamina cartilaginis cricoidea : anat. Halka kıkırdağın, arkada yer alan, yüksek yaprağı.


lamina (cartilaginis) lateralis : anat. ön dış yana yönelik, alçak kıkırdak yaprağı.


lamina (cartilaginis) medialis : anat. Genişçe, iç yan kıkırdak yaprağı.


lamina choroidocapillaris : anat. Kılcaldamarlardan oluşan sıkı bir ağ içererekten boyasız bağ dokusundan oluşan katman.


lamina cribrosa : anat. Ortada yer alan ve burunla alın sinezi arasıdaki sınırı çizen yatay ve boyuna kemik yaprağı.


lamina dextra et sinista : anat. Kalkan kıkırdağın, bir geminin baş bölümünü andırır biçimde orta çizgide birleşen, yanal yaprakları.


lamina elastica : anat. Elastik tabaka.


lamina epithelialis : anat. Kırtış örtüsü.


lamina externa : anat. Kemikten yapılmış kabağın dış yaprağı.


lamina fusca sclerae : anat. Sclerayla onu içeriye doğru izleyen damarkat arasında yer alan gevşek bağ dokusu katmanı.


lamina horizontalis : anat. Sert damağın ve dolayısiyle burun boşluğu tabanının arka bölünün oluşturur.


lamina interna : anat. Kabağın iç kemik yaprağı.


lamina lateralis processus pterygoide : anat. Kanatsı çıkıntının içyan yaprağı.


lamina limitas anterior : anat. Göz sırçası kırtışının (epitel) yaklaşık 10-20 kalınlığındaki taan zarı.


lamina limitans posteiror : anat. Göz sırçasını niç kırtışının (endotel) taban zarı.


lamina medialis processus ptergoidei : anat. Kanatsı çıkıntının içyan yaprağı.


lamina ae medullares thalami : anat. Bir bölümü boztepenin dışyanında ve içinde yer alarak biren (münferit) boztepe çekirdeklerini eksik olara birbirinden ayıran aköğe yaprakları.


lamina muscularis mucosae : anat. Sindirim borusunda düz kastan ibaret olan ve mukozanın en altında bulunan tabaka.


lamina papyracea : anat. Etmoid kemiğinin bir parçası.


lamina parietalis : anat. Perikard çepersel yaprağı, yürek torbasının sıvık (seröz) bölümü.


lamina perpendicularis : anat. Üstbükeci arkaya doğru çitinin bir bölümünü oluşturan dikey yaprak.


lamina posterior : anat. Rectus kınının art yaprağı.


lamina profunda : anat. Levator kirişinin derin yaprağı.


lamina propria mucosae : anat. Sümükdokunun altındak bağ dokusu katmanı.


lamina propria mucosae. : Mukoza tabakasının bağ dokusu.


lamina quadrigemina : anat. Orta beyinde corpora quadrigemina'nın geliştiği safiha.


lamina spiralis secundaria : anat. tabansal sarımın alt yarısında bulunan kemik ibiği.


lamina superficialis : anat. Boyunun yüzeysel akzarı.


lamina tecti : anat. Dördüz özdeklerin yaprakları.


lamina terminalis : anat. Chiasma opticorum ile commisura anterior arasındaki gri cevher köprüsü.


lamina tragi : anat. Kulak yolu kıkırdağının dışyan bölümü.


lamina vasculosa chorioideae : anat. Gözde koroid tabakasının kapiller ağından meydana gelen dış safhası.


lamina visceralis : anat. Yüreğin dış yüzeyinin sıvık (seröz) örtüsü (yürek süt zarı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bite : v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, sokmak; 2. Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


createrization : n. Kemikten krater'e benzer bir parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


megalocystis : n. See: megabladder.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


redia : n. Bazı trematod sınıfı solucanlarda ikinci larva safhası.