Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lalopathy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


hereditary : a.See: Familial.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


hashish : n. Esrar, haşhaş.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


organum : n. See: Organ.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


posteromedian : a. Arka-içyan.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


scapulectomy : n. Kürekkemiğini çıkarma ameliyatı.


sensorial : a. His merkezi (sensorium) ile ilgili.