Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

laked nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


bloodless : a. Kansız.


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.