Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lagophthalmus nedir?

lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiace : n. Karın organlarının hastalığı.


cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


ipecac, ipecacuanha : n. Güney Amerikaya mahsus ve kökü kusturucu veya müshil olarak kullanılan "İpeca" bitkisinden yapılan ilaç.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


paradidymal : a. Paradidime ait.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).