Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lagophthalmus nedir?

lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


electricity : n. Elektrik.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


lithous : a. Taşa ait.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).


serolactescent : a. Serum ve süt şeklide.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


splanchnopathy : n. İç organların, özellikle karın organlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.