Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lagophthalmus nedir?

lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


polymyositis : n. Birçok kasların iltihabı, polimiyozit.