Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lagophthalmus nedir?

lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hyperpancreatism : n. Pankreasın aşırı faaliyeti.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


mesenteric : a. see: Mesaraic


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


polioclastic : a. Sinir sisteminin gri maddesini tahrip eden.


posteromedian : a. Arka-içyan.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.