Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lagophthalmia nedir?

lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


contra : pref. Karşı, zıt.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.