Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lagophthalmia nedir?

lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


deflexion : n. Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon.


desmology : n. Bağbilim, demoloji.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


pedunculated : a. Saplı.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


practice : n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tecrübe, görüş, anlayış; 3. Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.