Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


hyperope : n. Hiperopili kimse, hiperop.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


reflexogenic : a. Refleks aksiyon meydana getiren.