Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


orbitale : n. Göz çukuru alt kenarı üzerindeki en alt nokta.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


pest : n. Veba.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.


quotient : a. Bölüm.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.