Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.


gibbus : n. Kambur


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


myotatic : a. Miyotaza ait.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


oath : n. Yemin


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.


syn- : pref. 1. İle; 2. Birlikte, yapışık, beraber, birleşik.