Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


endoantitoxin : n. biochem. Bir hücrenin içinde bulunan antitoksin.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


eunuchism : n. Hadımlık.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


pleximeter : n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


pyramidon : n. Ateşli hastalıklarda kullanılan ilaç.


raptus : n. Nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus.


schizonychia : n. Tırnakların çatlaması.


somatalgia : n. Vücut ağrısı.