Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


contracture : n. 1. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu (Spazm nedeniyle veya antagonist kasların felcine bağlı olarak); 2. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu ve aksi istikamette yaptırılan harekete direnç göstermesiyle belirgin eklem bozukluğu (Fibrosis'e bağlı).


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.