Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lagnosis nedir?

lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.


spinocortical : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait, kortikospinal.