Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lageniform nedir?

lageniform : a. Şişebiçim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


meconiorrhea : n. Yeni doğan bebekte barsaklardan aşırı miktarda mekonyum gelişi.


mistura : n. Karışım.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.