Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lageniform nedir?

lageniform : a. Şişebiçim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


choleric : a. Safralı.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


furunculous : a. Çıbanlı.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


photograph : n. Fotoğraf.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.