Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lageniform nedir?

lageniform : a. Şişebiçim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


phlebectasia : n. Damar açılması (genişlemesi), flebektazi.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


rectopexy : n. Sarkma gösteren rektum'un dikişle tesbit edilmesi, rektopeksi.