Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lagena nedir?

lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


eccentric : a. See: Abaxial.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


field : n. Saha, alan.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


scirrho- : pref. 1. Sert, katı anlamına önek; 2. Sert kıvam gösteren kanser anlamına önek.