Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lag nedir?

lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


diascopy : n. Deri üzerindeki lezyonların diaskop ile muyaneesi.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.