Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


parangi : n. See: Yaws.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


piedra : n. Saç teli üzerinde düğümcükler meydana gelmesi ile müterafık saç hastalığı.