Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariated : a. Et veya kemikleri çürümüş.


croupy : a. Boğmacalı.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


mottling : n. Cildin yer yer lekeler arzetmesi.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.