Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


lectual : a. yatağa ait.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


monoparesthesia : n. Tek taraflı parestezi.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.