Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


nape : n. Ense.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.