Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


cesarotomy : n. Sezaryen ameliyatı.


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


expectation : n. Bekleme, ümit.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


fibromyotomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyotomi.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


roentgenotherapy : n. Röngten ışınları ile tedavi, röntgen tedavisi, röntgenoterapi.