Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacus nedir?

lacus : n. Göl.

lacus lacrimalis : Gözyaşı pınarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


peracidity : a. Aşırı asidite.


pseudocartilage : n. Kıkırdağı andıran doku.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.