Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacunule nedir?

lacunule : n. Lakunacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


vaccinella : n. Su çiçeği.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


maculate : a. Benekli, lekeli.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


propantheline : n. Atropine benzer etkisi olan sentetik bir bileşik.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


ramiform : a. Dal şeklinde.


redundancy : n. Fazlalık, nonrmal miktar, sayı veya seviyeyi aşan fazlalık.


senopia : n. Yaşlılarda görme gücünün artması.