Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacunule nedir?

lacunule : n. Lakunacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


fervescence : n. Vücut hararetinin artması, ateşin çoğalması.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


pellicula : n. See: Epidermis.