Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacunar nedir?

lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


discrete : a. Ayrı.


electrization : n. Elektriklenme.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


front : n. Alın, frons.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


isochronal : a. See: isochronic.


jelly : n. Pelte.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.