Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lacunar nedir?

lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroid : a. 1. Dış görünüş olarak beyin (cerebrum)'e benzeyen, 2. Beyin dokusuna benzeyen, kıvam bakımından beyin dokusunu andıran.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


impure : a. Kirli, pis.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.