Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacunar nedir?

lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


cicatrix : n. See: Scar.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


pyolabyrinthitis : n. Kulak labirentinin cerahatlanması.


sclerogenous : a. Sert doku veya madde yapan, sklerojen.


skelalgia : n. Bacak ağrısı.


splenius : n. Somun kas, splenyus.