Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lacuna nedir?

lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.

lacuna musculorum : Kas lakunası.


lacuna vasorum : Damar lakunası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


serosa : n. Seröz zar.


sialotic : a. Salya akışına ait, siyalotik.


spasmous : a. Spazm şeklinde, spazm niteliğinde.


thermotics : n. Isıbilim, termoloji.


tunicle : n. Zar.