Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lacuna nedir?

lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.

lacuna musculorum : Kas lakunası.


lacuna vasorum : Damar lakunası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


loxia : n. See: Torticollis.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.