Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacuna nedir?

lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.

lacuna musculorum : Kas lakunası.


lacuna vasorum : Damar lakunası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


in utero : a. See: intrauterine.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


quadruplet : n. Dördüz.


scale : n.&v. 1. Pul; 2. Pul pul olmak, pul gibi kabuk bağlamak; 3. Terazi gözü, kefe; 4. (pl.) Terazi; 5. Derece, mikyas, cetvel.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.