Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactovorous nedir?

lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


glasses. : n. Gözlük.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.