Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactovegetarian nedir?

lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


embolic : a. Tıkaca ait.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.