Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactovegetarian nedir?

lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


cystoradiography : n. See: cystography.


egg : n. See: Ovum.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


terminus : n. Sınır, son.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


prepalatal : a. Damak önünde.