Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactovegetarian nedir?

lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


corpulent : a. Aşırı şişman.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


perfrigeration : n. Şiddetli soğuğa maruz kalışın deride meydana getirdiği sertlik, kızartı ve ağrı ile belirgin durum, yarı donma, soğuk ısırması.


presbycardia : n. Yaşlılığa bağlı olarak kalbin çalışma gücünün azalması, yaşlılığa bağlı kalb hastalığı.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.