Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactotoxin nedir?

lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


eyeless : a. Kör.


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


planocyte : n. Gezen hücre.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


spasmophilia : n. Motor sinirlerin uyartılara karşı fazla hassaslığı, spazmofili.


spermatocide : n. Spermatozoonları öldürücü madde.