Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactotoxin nedir?

lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


care : n. İhtimam, bakım.


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


floccose : a. Yüne benzer.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.