Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactotoxin nedir?

lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


cannular : a. Kanül şeklinde.


caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


pestiferous : n. Bulaşıcı, hastalık nakleden.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


sarcotome : n. Vücut kaslarını yarma aleti, sarkotom.