Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactotoxin nedir?

lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


claudication : n. Topalık, topallama.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


rheonome : n. Bir sinirde tahrişin sonucu tayin eden alet.


rhinodynia : n. Burun ağrısı.


softener : n. Yumuşatıcı madde (Sert suyu yumuşatan kimyasal madde gibi).


splanchnosomatic : a. İç organlar ve vücutla ilgili.


substantia : n. (pl. substantiae). See: Substance.


sympathy : n. Organların yekdiğeri üzerine bıraktığı tesir, duygu uygunluğu, anlayış, sempati.


tophaceous : a. Kumlu.