Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactotherapy nedir?

lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hysteromyotomy : n. Sert bir tümörü çıkarmak için uterusu kesme ameliyesi.


iodophil : n. See: iodinophil.


morgue : n. Morg.


orchioncus : n. Testis tümörü.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


postcordial : a. Kalb arkasında.