Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactotherapy nedir?

lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


mural : a. Duvara ait.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.