Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactotherapy nedir?

lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


eyeless : a. Kör.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


point : n. Nokta.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.