Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactotherapy nedir?

lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


margin : n. Kenar, limbus.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.