Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactotherapy nedir?

lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


carbuncle : n. Birçok kıl folikülü ile çevrelerindeki dokuları ilgilendiren akut iltihabi durum, çıban.


carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


exsanguinity : n. Kansızlık.


febrific : a. See: febrifacient


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


local infection : Lokal enfeksiyon.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.