Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactosuria nedir?

lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


conation : v. Arzu etmek, dilemek.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


dactylar : a. parmakla ilgili.


digitus : n. anat. Parmak.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


lacinia : n. Saçak, püskül.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.