Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactosuria nedir?

lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulator : n. Pıhtılandıran.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


efferent : a. Götürgen, eferens.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


logoneurosis : n. Konuşma bozukluğu ile görülen nevroz.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


myelonal : a. Omurilik gibi.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


piriformis : n. See: Piriform muscle.