Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactosuria nedir?

lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


gleety : a. 1. Uretra'dan gelen müköz akıntı ile ilgili, 2. Bu tip akıntıya benzeyen.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


intermedius : n.Ara.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


kolypeptic : a. See: colypeptic.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


necroscopy : n. See: autopsy.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.