Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactosuria nedir?

lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


fibrocartilage : n. İçinde fibröz doku ihtiva eden kıkırdak.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


midwife : n. Ege.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


pulpotomy : n. Diş çukuru ameliyatı, pulpotomi.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.