Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactosuria nedir?

lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


orrhaphy- : suff. 1. Ameliyatla onarma, düzeltme anlamına sonek; 2. Dikiş koyma, dikme anlamına sonek.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


pyroris : n. Mide kaynaması veya mide eksimesi denilen olayda yemek borusunda ve midede duyulan ekşilik ve yanma hissi, pirozis.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.


sclerokeratitis : n. Sklera ve kornea iltihabı, sklerokeratit.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


sporont : n. Olgun protozoer.