Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactosum nedir?

lactosum : n. see: lactose.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


coagulin : n. biochem. See: Precipitin.


dural : a. Dura mater'e ait.


electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


homoeroticism : n. See: homoerotism.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


inial : a. İnyona ait.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.


proto : pref. İlk birinci, baş.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


redundancy : n. Fazlalık, nonrmal miktar, sayı veya seviyeyi aşan fazlalık.