Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactosum nedir?

lactosum : n. see: lactose.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


grip : n. Grip hastalıı.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


immaculate : a. 1. Lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen, 2. Kusursuz, temiz.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.