Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactosum nedir?

lactosum : n. see: lactose.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


intermammary : a. Memeler arasında.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


micrangiopathy : n. Kılcal damar hasatlığı.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


orogenital : n. Ağıza ve dış genital organlara ait olan, bu organları ilgilendiren.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.