Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactosum nedir?

lactosum : n. see: lactose.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


huckle : n. Kalça.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.


planocyte : n. Gezen hücre.


pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.