Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactose nedir?

lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


ligament : n. bağ, liagaman, ligamentu.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


ostreotoxismus : n. Temizlenmemiş istiridye ilezehrilenme.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.


reinforce : v. Kuvvetini artırmak, takviye etmek.


rinderpest : n. Sığır vebası.


scandium : n. biochem. Sc semoblü ile bilinen, atom no: 21 ve atom ağırlığı: 44.96 olan kimyasal element, skandiyum.