Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactose nedir?

lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


meningomyelitis : n. Omurilik ve zarların iltihabı, meningomileyit.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.