Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactose nedir?

lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


corpse : n. Ceset


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


dens(-tes) : n. Dişler.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


rhinism : n. Genizden konuşma.