Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactoscope nedir?

lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


clap : n. Belsoğukluğu.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


oophorrhagia, : n. Yumurtalık bölgesinin şiddetli kanaması.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.