Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactoscope nedir?

lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.