Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactoscope nedir?

lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


metastable : a. Kararsız, istikrarsız.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


pyknophrasia : n. Konuşma tutukluluğu, piknofrazi.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.