Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactoscope nedir?

lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


coagulum : n. Pıhtı.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


pyretotyphosis : n. Yüksek ateşin sebep olduğu bilinç bulanıklığı ve sayıklama hali.