Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactoproteid nedir?

lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hemiamyosthenia : n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


parangi : n. See: Yaws.