Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactoproteid nedir?

lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


electroprognosis : n. Elektrik testi ile yapılan prognoz.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


eupnea : n. Normal solunum.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


listeriosis : n. See: Listeriosis.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


monatomic : a. Tek atomlu.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.


specialist : n. Mütehassıs, uzman.


sweetbread : n. Kalori değeri sebebiyle gıda olarak yenen dana, kuzu v.b. hayvanın timus, pankreas veya testis'i.