Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactoproteid nedir?

lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


photodynia : n. See: Photalgia.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


priapitis : n. Penis iltihabı.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


retinoid : a. Retina şeklinde retinaya benzer.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.


salubrious : a. Sıhhatli, sıhhate yarar, sıhhi.