Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactoprecipitin nedir?

lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecitis : n. Çekum iltihabı.


cyesis : n. Gebelik.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


discission : n. Katarakt ameliyatında lens kapsülünü delme ameliyesi.


echo : n. yankı, aksiseda.


falcial : a. Orağa ait.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


hemoagglutinin : n. See: Hemagglutinin.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


psychoplegia : n. Birdenbire, hastalık şeklinde beliren zihin durgunluğu, zihin gücünün aniden azalma göstermesi, psikopleji.


retrobulbar : a. Gözküresi ardı.