Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactoprecipitin nedir?

lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


inframandibular : a. Mandibula altında.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


microdontism : n. See: Microdontia.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


preagonal : a. Komadan hemen önce.