Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactoprecipitin nedir?

lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


itchy : a. Kaşıntılı.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


molding : n. 1. Bir cisme şekil kazandırma, kalıp aracılığıyla belli bir biçim verme; 2. Doğum seyrinde fetüs başının doğum kanalının şekil ve hacmına uyabilmek içinkafa kemiklerinin aralarındaki esnek kıkırdak doku sayesinde birbirne yaklaşması, hatta 0,5 cm kadar birbiri üstüne binişi.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


organum : n. See: Organ.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pasta : n. See: Paste.


pedion : n. Ayak tabanı


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.