Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactoprecipitin nedir?

lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


intra vitam : adv. Hayatta.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


pilose, pilous : a. Kıllı, tüylü.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.


retinal : a. Retinaya ait.