Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactophosphate nedir?

lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


porter : n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini vücudunda taşıyan kimse, portör.