Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactophosphate nedir?

lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


postcordial : a. Kalb arkasında.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


pyococcus : n. Cerahat yapan küresel bakteri, piyokok.