Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactophosphate nedir?

lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


insecurity : n. Emniyetsizlik.


karyota : n. Nüveli hücreler.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


proaccelerin : n. See: Factor V.