Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactophosphate nedir?

lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

emmenic : a. Menstruasyona ait.


epistaxis : n. burun kanaması.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


pulverulent : a. 1. Toz gibi, toza benzer, 2. toz halinde, tozlu.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden


schizomycetes : n. Tüm bakterileri (Bk. bacteria) içine alan sınıf, bakterilerin sebep olduğu.


semidecussation : n. Sinir liflerinin birbirlerini çaprazlamasında yetersizlik, normalde birbirini çaprazlayarak seyreden sinir liflerinin yetersiz veya kısmen çaprazlaşma göstermesi hali.


serologist : n. Seroloji mütehassısı.


Shirodkar's Operitaion : n. Serviks yetersizliklerinde, hamilelik sırasında konulan büzücü bir dikiş.