Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactophosphate nedir?

lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


pulverulent : a. 1. Toz gibi, toza benzer, 2. toz halinde, tozlu.