Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


konimeter : n. See: Konometer.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


oxyntic : a. Asit madde salgılayan.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


phenformin : n. Antidiabetik.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.