Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


didymodynia : n. Testis ağrısı.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


mammogram : n. Mammografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, meme filmi.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).