Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


cachinnation : n. Histerik gülüş.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


fright : n. Korku.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


intraocular : a. Göziçi.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


right-footed : a. Sağ ayağını sol ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan.


sclerophthalmia : n. Skleranın kornea üzerine yapışması.


sensible : a. 1. Hissedilir; 2. Duyar, hisseder, hassas, duygulu; 3. Tesir kabul eder.