Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


cupping-glass : n. Vantuz.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.