Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


favus : n. Kel hastalığı.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


megacoly : n. See: Megacolon.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


orthopneic : a. Ortopneye ait.