Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactone nedir?

lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


cubitus : n. dirsek.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


physics : n. Fizik.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


jowl : n. Çene kemiği, alt çene.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


pleximetric : a. Göğüs muayenesi ait.